top of page
Nature-Parks-authority2014.jpg

מקורות הירקון גן לאומי תל אפק, שיקום נחל עינת - Re Wild

המזמין: רשות הטבע והגנים

פרויקט במימון ובשיתוף רשות הטבע והגנים.

 

תכנון שיקום תעלת ניקוז חקלאית והפיכתה לערוץ נחל משוקם ע"י שיחזור פיתולי הנחל, איזורי ביצה ובריכות חורף. שיקום מגוון מיני הצומח בהתאם לחתכי צומח המקוריים לנחל הירקון.

השיקום כלל התערבות אקו - הידרולוגי (פתרונות נופיים אקולוגיים מבוססי טבע) הסדרת איזורי ישיבה, רחבת התכנסות ואזורי תצפית.

הביצוע כלל פיקוח אקולוגי, תכנון נופי וליווי הרשות בתהליך יצירת מגוון של למעלה מ-200 מיני צומח מקומיים, חלקם נדירים. כחלק מתהליך השיקום יצרנו נישות לאכלוס עבור מגוון בעלי חיים האופייניים לנחל הירקון.

האתר לפני ואחרי 

הערה של אלכס: אני מניחה פה אפשרות נוספת לתצוגה של תמונות ה"לפני" וה"אחרי", מדובר בהטמעה של אפליקציה חיצונית. כדי להוריד את הכיתוב מימין למטה, צריך לשדרג את האפליקציה (ולשלם על מנוי חודשי עבורה). השדרוג מאפשר גם ניגון אוטומטי של האנימציה, ומוריד את ההגבלה על מספר התמונות "לפני-אחרי" שאפשר לצרף לאתר. לשיקולכם אם לעשות את זה, או להשאר עם האפשרות החינמית. 

מצב האתר לאחר תהליך השיקום האקולוגי-נופי

bottom of page