top of page

חברת גני יהושע

ליווי החברה ביעוץ נופי ואקולוגי, לשיקום מערכות טבעיות בשיתוף הקהילה.

העבודה בכלל אתרי החברה, ביניהם פארק הירקון, פארק בגין דרום וגני הטבע.

 

שיקום גדות האגם הקטן בפארק הירקון - שתילת מגוון מיני צומח מקומי
(מצב לפני ואחרי השיקום)

ראש ציפור - שיקום בית גידול קרקעות חמרה (הדמיה)

ראש ציפור - שיקום בית גידול קרקעות חמרה - אירועי זריעת מינים חד-שנתיים ופקעות בשיתוף הקהילה והאתר הפורח לאחר השיקום

שילוט הסבר חדש ברחבי פארק הירקון

התקנת תיבות קינון לעופות מקומיים בפארק הירקון

שיקום צמחיה מקומית בגן הבוטני בגני הטבע

bottom of page