top of page

שיקום מלחה - כיכר סדום, עין תמר

המזמין: מועצה אזורית תמר

תכנון פארק אקולוגי - בקרבת הישוב עין תמר, בדרום ים המלח. פיתוח נופי רגיש המשלב מגוון מיני צומח האופיניים לאזור, תכנון מרכז תירותי חינוכי לקליטת קהל וכמרכז מבקרים ללימוד החי והצומח המקומיים האופיניים לביתי הגידול המקומיים של נופי המלחה. התכנון כולל הקמת גוף מים הניזון ממים מליחים שישמש כגן בוטני פתוח להצגת מגוון הצומח הייחודי.

 

התכנון מבוצע בשיתוף אדריכל איתן עדן.

bottom of page