שיקום אקולוגי

נחל עינת

פארק בריכת החורף לב השרון
המזמין: מועצה אזורית לב השרון

הכפר הירוק, שיקום בתי גידול

פרויקט מחקר, אוניברסיטת תל-אביב

שיקום אקולוגי, פארק חופי אשקלון

המזמין: עיריית אשקלון, בשיתוף משרד מייזליץ-כסיף אדריכלים

פארק בריכת החורף תל-אביב
המזמין: עיריית תל אביב-יפו

יצירת אתרי טבע עירוניים

המזמין: עיריית תל אביב-יפו

יצירת בריכת חורף בפארק העירוני

המזמין: עיריית כפר סבא

ביו-פילטר, תכנון נופי
המזמין: קק"ל, עיריית רמלה

כיכר סדום - שיקום מלחה בעין תמר
המזמין: מועצה אזורית תמר

עין מסילה
המזמין: קק"ל

ייעוץ וליווי אקולוגי