top of page

ליאב שלם

ליאב - כתבה בידיעות אחרונות.jpg

ליאב שלם הנו אדריכל נוף ואקולוג, בוגר הטכניון ואוניברסיטת ת"א, בעל הניסיון הרב והמגוון ביותר בשיקום ויצירת מערכות אקולוגיות ופתרונות מבוססי טבע כמענה למשבר האקלים והמוביל בישראל בשיקום ויצירת בריכות חורף.

מומחה בשיקום בתי גידול ושיקום מערכות טבעיות בסביבה אורבנית ובשטחים פתוחים, תוך הבנת המצב הקיים בשטח בהיבטים של הידרולוגיה ואקולוגיה. השיקום משלב אסתטיקה נופית וגיוון אקולוגי, המזמן מגוון מיני חי וצומח ליהנות ממלא הפוטנציאל של תאי השטח המשוקמים ובכך להעצים את חווית המבקר באתר. ליאב מבצע תכנון נופי רגיש ומאוזן המכיר בצרכי המערכת האקולוגית ומשלב פיתוח נופי לרווחת המבקרים בהתאם לרמת הנגישות המבוקשת ע"י המזמין.

 

בעל ניסיון בעבודה עם ארגונים סביבתיים, רשויות מקומיות וגופים ממשלתיים.

.

 סיים מחקר הבוחן מודל לשיקום מערכות אקולוגיות של בריכות חורף וקרקעות חמרה, בשיתוף הקהילה.

על פרויקט שיקום השטח החקלאי ליד הכפר הירוק

מתוך כנס "מחשבות ירוקות", 2014

ניסיון

המשרד מתכנן ומוציא לפועל פרויקטים באדריכלות נוף ואקולוגיה כגון:

 

 • תכנון נופי במרחב אורבני וכפרי של פארקים, חניונים, אתרי נופש ומוסדות חינוך המשלב היבטים אקולוגיים בתכנון. 

 • הכנת תוכניות אב לשטחים פתוחים בדגש על היבטים אקולוגיים והידרולוגיים בתכנון.

 • יצירת בריכות חורף ובתי גידול שונים, על ידי תכנון הולסטי של צורכי המערכת האקולוגית ליצירת בית גידול בר קיימא לצומח ולחי הייחודיים.

 • שיקום בתי גידול לחים ויובשניים כגון: ברכות חורף, מלחות ובתי גידול חוליים, להעלאת ערכם הנופי והאקולוגי, על ידי הנגשתם לציבור והעשרת מגוון הצומח המקומי. 

 • פרויקטי שיתוף הקהילה לשיקום מערכות אקולוגיות, במודל ייחודי המשלב שיקום בפועל ויצירה של מערך הסברה לתכניי האתר המשוקם. 

 • ייעוץ לעיריות בנושאים אקולוגיים והעלאת מגוון המינים בעיר.

 

 

תהליך עבודה

מטרות הפרויקטים:

 • העלאת מגוון המינים בשטחים פתוחים, מופרים או נטושים.

 • יצירת אזור אטרקטיבי לבילוי, נופש והעשרה בשעות הפנאי עבור האוכלוסייה המקומית.

 • העלאת איכות החיים של התושבים, כפועל יוצא מהפרויקטים הנ"ל

 • יצירת סביבה טבעית המהווה בית גידול אטרקטיבי למיני בעלי חיים רבים ולצמחייה מקומית.

 •  תהליך השיקום מהווה כר לשיתוף הציבור בתהליך וחינוך לשמירה על הטבע

 

 

ליאב עובד לצד בוטנאים, יועצי קרקע ואקולוגים נוספים על מנת להבין את ייחודו של המקום ובית הגידול,  כדי לתת מענה מדויק ומקצועי לשיקום השטח. חשיבה משולבת זו, של אקולוגיה ואדריכלות נוף, מביאה לכדי פתרונות המאפשרים יצירת תמונת נוף טבעי מיטבית.

 

 

לקוחות

 1. לימוד האתר על ידי ביקור, חקירה והתייעצות עם בוטנאים, יועצי קרקע ואקולוגים מובילים.

 2. תכנון נופי תוך שילוב ייחודי בין דיסציפלינות אדריכלות נוף ואקולוגיה, המאפשרות בניית מערך ביולוגי טבעי באתר ועיצוב תמונת נוף מיטבית וברת קיימא.  

 3. בניית תוכנית צמחייה מקומית, המותאמת לתנאים הפיסיים של האתר, להעלאת מגוון מיני בעלי החיים באתר ולחיסכון או להימנעות מהצורך בהשקיה (במרבית המקרים) .

 4. שיקום קרקע המאפשר ביסוס מיטבי למיני הצומח המקומיים שנבחרו לשיקום האתר.

 5. שילוב הקהילה בתהליך השיקום הפיסי של האתר.

 6. פיקוח צמוד על קבלני הפיתוח והגינון להבטחת הוצאה לפועל מושלמת של הפרויקט.

 7. בניית מערך הסברה חינוכי בשילוב מערך החינוך במועצה/עירייה.

 8. ליווי והנחיית אנשי התחזוקה במועצה/עירייה בתחזוקת המקום.

 

 

 

כיום המשרד מוביל פרויקטים לשיקום אקולוגי במספר עיריות, מועצות מקומיות וגופים מוסדיים. בין לקוחות המשרד:

 

 

לוגו משרד הבינוי.png
bottom of page