top of page
לוגו עיריית אשדוד.png

פארק חולות אשדוד - ים
המזמין: עיריית אשדוד

ליווי אקולוגי ותכנון נופי לשיקום ויצירה של בתי גידול האופייניים לאזורי חולות כחלק מפארק טבע קהילתי בשטח של כ- 300 דונם. התכנון כלל הסדרת שבילי טיול, הסדרת כיתות לימוד, מתחמים מוצלים, רחבות ישיבה, ושיקום צומח ייחודי האופייני לאזורי חולות.

כחלק מתהליך התכנון ליווה ליאב את ביצוע שילוט ההסבר בפארק ועבודה עם מאיירים לצורך הנגשת התכנים האקולוגיים לציבור.

 

bottom of page