תכנון אתרי טבע עירוני לקהילה

 

הפקת תכנית פיתוח ותכנון צמחיה.

שיתוף הקהילה בתכנון ושיקום בית הגידול של צומח קרקעות החמרה ונטיעת עצי בוסתן ועצי ארץ ישראל.

 

 

 מעוז אביב השדה שלנו, רח' רפידים תל אביב
 

 נווה אביבים, חורשת טאגור, תל אביב