הפקת תכנית פיתוח ותכנון צמחיה.

שיתוף הקהילה בתכנון ושיקום בית הגידול של קרקעות חמרה ועצי בוסתן.

 

 

תכנון אתרי טבע עירוני לקהילה

 

 מעוז אביב, תל אביב

 

 נווה אביבים, תל אביב