top of page

חורשת בויאר, תל אביב

המזמין: עירית תל אביב- יפו

עיריית תל אביב-יפו

פתרון מבוסס טבע לקליטת מי נגר שכונתיים כפתרון על עומסי הנגר. 

פרויקט להקמת בריכות עצירת נגר בחורשת בויאר שבצפון תל אביב, הממוקמת על צומת הרחובות נמיר- קק"ל. הפרויקט תוכנן והוקם בשנת 2019. בעבר, בעת אירועי גשם כמות גדולה של נגר ובוץ זרמה מהחורשה לעבר דרך נמיר וצומת נמיר-קק"ל, וגרמה להצפתם.

חורשת בויאר מנקזת שטח של כ-50 דונם. באגן הניקוז של החורשה בנייני מגורים, מגרשי חניה סלולים, כבישים וגינות ציבוריות. הנגר מתועל ממגרשי החניה והרחובות הסמוכים לעבר בריכת שיקוע בשטח 250 מ"ר ובעומק של כ1.5 מ'. מבריכת השיקוע, המים זורמים בתעלה מחלחלת המחופה בקלאש (אבן גרוסה גדולה בגודל 3-20 ס"מ) לעבר בריכה נוספת בשטח של כ- 90 מ"ר, ומשם לבריכה בשטח 300 מ"ר ובעומק 3 מ'.

הבריכות בחורשה מתפקדות כבריכות גשם ים תיכוניות. הפתרון שיושם בחורשה הינו מבוסס טבע: עשוי ברובו מחומרים טבעיים, ומתבסס על תהליכים טבעיים של איגום וויסות. הפרויקט לא הצריך פגיעה נופית במראה השכונה או החורשה. עבודות ההקמה והפיתוח שיפרו את חזות החורשה, המהווה כיום אתר טבע עירוני המשרת את תושבי הסביבה.

תמונת האתר אחרי ביצוע

תמונה1.png

מצב האתר לאחר תהליך השיקום האקולוגי-נופי

bottom of page