שיקום בית גידול חופי בפארק הטיילת החדש.

התהליך כולל פינוי פסולת ומיני צומח פולשים, חישוף קרקע ושימור בנק זרעים של מיני צומח מקומי והכנת השטח לשתילה ונטיעה של מיני צומח המתאימים לקרקע חולית ולקרבה לים. 

כמו כן, הוסדרה הטופוגרפיה ותוכנן מערך שבילים מונגש. 

כחלק מתהליך השיקום, בוצע תכנון צמחיה אופיינית לבית הגידול וליווי אקולוגי של עבודות הפיתוח השונות באתר.

שיקום אקולוגי - פארק חופי, אשקלון

המזמין: עיריית אשקלון, בשיתוף משרד מייזליץ-כסיף אדריכלים

מצב האתר לפני תהליך השיקום

מצב האתר לפני תהליך השיקום האקולוגי-נופי

מצב האתר לפני תהליך השיקום האקולוגי-נופי

הפארק החופי לאחר עבודות הפיתוח והשיקום האקולוגי-נופי

הפארק החופי לאחר עבודות הפיתוח והשיקום האקולוגי-נופי