top of page

מקורות הירקון גן לאומי תל אפק, שיקום נחל עינת - Re Wild

המזמין: רשות הטבע והגנים

לוגו רשות הטבע והגנים

שיקום מקורות הירקון , נחל עינת. נחל עינת הינו יובל איתן של נחל הירקון הנשפך אל בריכת הנופרים.

בעבר, תעלת עינת הייתה תעלה חקלאית שבמסגרת שיקום Re-Wild הפכנו אותה לערוץ נחל שוקק חיים עם צמחיה מקומית והשבה של למעלה מ- 200 מינים של צומח גדה המאפיינים את נחל הירקון- מינים סמי יבשתיים ומינים יבשתיים וכן השבה של אזור ביצה ובריכת חורף.

פרויקט זה בוצע עבור רשות הטבע והגנים בשיתוף הקרן לשטחים פתוחים.

תמונת האתר לפני ואחרי הפרוייקט

מצב האתר לאחר תהליך השיקום האקולוגי-נופי

bottom of page