top of page

חברת גני יהושע

ליאב שלם הינו האקולוג של חברת גני יהושע. במסגרת תפקידו כאקולוג הגנים הוא מלווה את החברה ביעוץ נופי ואקולוגי, לשיקום מערכות טבעיות בשיתוף הקהילה.
העבודה בכלל אתרי החברה, ביניהם פארק הירקון, פארק בגין דרום וגני הטבע.

לוגו גני יהושע

תמונת האתר לפני ואחרי הפרוייקט

מצב האתר לאחר תהליך השיקום האקולוגי-נופי

bottom of page