top of page

בריכת חורף חולון RE WILD

המזמין: עיריית חולון

לוגו עיריית חולון

פרויקט זה עוסק בנושא חשוב והוא השבת אתרי טבע עירוניים לעיר. פרויקט זה הינו פתרון מבוסס טבע, יצירה "יש מאין" של טבע להשהיית נגר והעשרת המגוון הביולוגי בעיר.
פרויקט 'Re-Wilding' של הפיכת מגרש חניית אספלט בגודל 20 דונם לפארק טבע עירוני משגשג. הפיכת שטח אטום, חשוף לשמש, ללא עצים והפיכתו לאתר טבע מזמין ובו בריכת חורף גדולה המקבלת עודפי נגר שעוברים סינון דרך מתקן ביופילטר בצמוד לה. במסגרת העבודות בוצע קילוף שכבת האספלט, שימוש חוזר במצעים הקיימים והסדרה של  שבילי טיול, גבעות תצפית, פינות ישיבה, נטיעות עצי ארץ ישראל ובוסתן והשבת צמחיית גדה, שחזור בתי גידול של צומח קרקעות חמרה, וזריעת פרחי בר. עבודות השתילה באתר נעשו בשיתוף הקהילה.
מגרש האספלט הצמוד למרכז הרישוי בחולון היה ממוקם בצמוד לבריכת החורף, שהיא שריד למקווה מים עונתי גדול שהיה באזור בעבר. למרות היותה קטנה במידותיה בריכת חולון מיוחדת במיני הדו-חיים הנמצאים בה. הבריכה נמצאת ממזרח לרחוב הלוחמים ובצמוד לקאנטרי קלאב ומשרד הרישוי (מול גבעת הפילבוקס).  הפיכת מגרש האספלט כחוליה מקשרת לבריכת החורף יצר רצף אקולוגי חשוב למינים רבים: קרפדה ירוקה, חפרית מצויה (עין החתול), אילנית מצויה, צפרדע הנחלים וטריטון הפסים. בנוסף, ניתן למצוא בבריכה גם מיני סרטנים (תריסן, זימרגל ובוצן) ועופות (ברכיות, פרפור עקוד).

תמונת האתר לפני ואחרי הפרוייקט

מצב האתר לאחר תהליך השיקום האקולוגי-נופי

bottom of page