מועצה אזורית לב השרון

ליווי המחלקות ביעוץ נופי ואקולוגי, לשיקום מערכות טבעיות בשיתוף הקהילה,

בתוך ובשולי העיר.