top of page

תכנון בפארק תעשיה, קבוצת נצבא, ראש העין

המזמין: קבוצת נצבא בשיתוף משרד מאזא ארכיטקטורה 

לוגו מזמין

תכנון פארק בשטח פתוח הסמוך למבנה תעשיה קלה. הפארק תוכנן בשיתוף פעולה עם משרד מאזא אקכיטקטורה.
יצירת מערכת טבע 'Re-Wilding' של מתקן ביופילטר ובריכת חורף לפי פתרון מבוסס טבע שתכליתו פעולת השהיית נגר כאמצעי להקטנת עומסי הנגר על מערכת הניקוז של השצ"פ, הקטנת עומסים על הנקזים העירוניים והחדרתו אל מי התהום. 
הפרויקט, מלבד ערכו האקו-הידרולוגי מהווה מרחב אסתטי נופי תרפויטי -מאפשר רוגע ושהייה לעובדי מתחם התעשייה והאזור. פרויקט זה מאפשר את הערכים המוספים הללו לתושבי המפעל והאזור.
בריכה זו תוכננה בסמוך לבריכת חורף נוספת שהוקמה "יש מאין" מעבר לכביש הסמוך ובכך מאפשרת קישוריות אקולוגית ביניהן.
הנגר שמופנה לכיוון הביופילטר מגיע ממגרש החניה הסמוך וממתחמי השצ"פ הקיימים. הנגר עובר סינון דרך אבני הבקלש והחצץ ועובר באיכות גבוה לבריכת החורף.

תמונת האתר אחרי ביצוע

פארק התעשייה נצבא

מצב האתר לאחר תהליך השיקום האקולוגי-נופי

bottom of page