top of page

פארק האגם נס ציונה

המזמין: עריית נס ציונה, בשיתוף משרד ק.ס.מ אדריכלים ובהמשך לתכנונו של אדריכל נוף מיכאל דואני ז"ל.

לוגו עיריית נס ציונה

ליווי אקולוגי לתכנון מאגר מים גדול בשכונה החדשה נס 130/ב בכניסה הצפונית לנס ציונה.
במסגרת תכנון הפארק ותכנון מערך הניקוז בשכונה, המאגר תוכנן כגוף מים גדול המהווה חלק גדול מהפארק ותפקידו לקבל עודפי נגר הנקווים באזור מדי שנה וגורמים להצפות. במסגרת הליווי האקולוגי לפרוייקט שילבנו בייעודו הפונקציונאלי של המאגר (כגוף אוגר מים)  לגוף מי חי, בית גידול לח קבוע המחזיק מים כל ימות השנה. בוצעו פעולות מיתון שיפועי הגדה מהתכנון המקורי, שיקום בתי גידול של קרקעות חמרה, שילוב צמחיית גדה, שיחים ועצים תומכי מגוון ביולוגי והחזרה של מינים מק
ומיים לשטחים שסובבים את האגם ומשתלבים בתכנון הצמחיה בפארק.
מאחר וגוף המים עתיד למשוך בעלי חיים, תוכננה תאורה אקולוגית בשבילים בקרבת הפארק העומדים בתקן תאורה ידידותית לסביבה.

תמונת הדמייה של האתר אחרי הפרוייקט

תמונת הדמייה של פארק האעגם נס ציונה לאחר שיקום
bottom of page