top of page

מצב האתר לפני תהליך השיקום האקולוגי-נופי

שיקום אגם עמק המעיינות - פארק קנדה

המזמין: קק"ל

לוגו קק"ל

תכנון ושדרוג האגם בעמק המעיינות בפארק קנדה בסמוך ללטרון. תהליך העבודה כלל איטום האגם, שחזור נופי הטראסות באבן מקומית, שימוש במי המעינות ליצירת אגם  ושתילת צומח גדות אופייני ועצי בוסתן. האתר משמש כיום כאתר פנאי ונופש לרווחת הציבור. 

 

בוצע במסגרת עבודתי במחלקת תכנון בקק"ל במחוז מרכז.

בשיתוף אדר' הנוף  איריס ברנשטיין

תמונת האתר אחרי הפרוייקט

2

מצב האתר לאחר תהליך השיקום האקולוגי-נופי

bottom of page