top of page

פארק בריכת החורף פתח תקווה

המזמין: עיריית פתח תקווה

לוגו עיריית פתח תקווה

טרם התכנון השטח היה שטח חקלאי והוגדר בשינוי תב"ע לשצ"פ. 
במסגרת העבודות נחפרה בו בריכת חורף ע"י קרקע חרסיתית קיימת. באתר הוסדרו בריכות חורף, עמדות צפייה בציפרים, פרגולות הצללה שבילי הליכה.
בפארק נשתלו מינים אופייניים לבריכות חורף וכן מינים נדירים אופייניים לקרקעות חמרה. שיקום אקולוגי של הצומח כולל נטיעות עצי א"י , שיחים ומינים חד/ רב שנתיים. שחזור צומח קרקעות חמרה ואזורי חרסיות

תמונת האתר לפני ואחרי הפרוייקט

מצב האתר לאחר תהליך השיקום האקולוגי-נופי

bottom of page