מן התקשורת

מאמרים

מדריכים

השתתפות בכנסים

קטעי וידאו

על מחקר שיקום שטחים חקלאיים לא מנוצלים,

כחלק מעבודה התזה

על פרויקט שיקום השטח החקלאי ליד הכפר הירוק

מתוך כנס "מחשבות ירוקות", 2014