top of page

בריכת החורף בראש העין

המזמין: עריית ראש העין בשיתוף משרד איזי בלנק אדריכלות נוף

לוגו מזמין

הפרוייקט הינו חלק מטיילת נחל רבה שתוכננה ע"י משרד איזי בלנק. הוגדר שטח בו תבוצע בריכת חורף כערך מוסף אקולוגי לפרוייקט.
בריכת חורף ראש העין תוכננה בפיצוי אקולוגי על בריכות החורף שהיו במקום ונפגעו מפיתוח השכונה שהוקמה.
יצרנו בריכת חורף "יש מאין" בסמוך לנחל "רבה" . לבריכה הועתקה שכבת חרסית שמאפשרת השהיית מים לפרק זמן ארוך. נשתלה צמחיה אופיינית לבית גידול קרקעות החמרה. באתר הוגדרו שבילי הליכה, נקודות תצפית, דק דיגום לפעילות חינוכית קהילתית שנערכת במקום והוצב שילוט הסבר.

תמונת האתר אחרי הפרוייקט

בריכת חורף ראש העין
bottom of page