עיריית ת"א-יפו, היחידה לאיכות הסביבה ואגף שפ"ע

ליווי המחלקות ביעוץ נופי ואקולוגי, לשיקום מערכות טבעיות בשיתוף הקהילה,

בתוך ובשולי העיר.