top of page

פארק בריכת החורף תל אביב

המזמין: עיריית תל אביב-יפו

לוגו עיריית תל אביב

שיקום המערך ההידרולוגי של בריכת החורף ההיסטורית ושחזור מגוון מיני הצומח המקוריים האופייני לבריכות חורף. יעוץ אקולוגי ותכנון נופי, ליווי קבלנים וצוותי ביצוע בתהליך השיקום.

 

סיוע בליווי אקולוגי: פרופ' אביטל גזית.

 

בריכת החורף צפון ת"א - עיתון "הארץ", 2014

תמונת האתר לפני ואחרי הפרוייקט

מצב האתר לאחר תהליך השיקום האקולוגי-נופי

bottom of page