top of page

יער השירים, פתח תקווה

המזמין: עיריית פתח תקווה

לוגו עיריית פתח תקווה

הפרוייקט בשיתוף עמותת "מיתר" ואיגוד מלחיני ישראל 
יער השירים תוכנן בשצ"פ הצמוד למתחמי בריכות החורף בפתח תקווה, סמוך לגשר זבולון המר. באתר הוגדרו רחבות שהייה מאבן פראית, שבילי הליכה שעוברים בין עצי בוסתן ועצי ארץ ישראל שניטעו במקום- כ- 240 עצים. הרחבות נקראו ע"ש משוררים ומלחינים ישראלים. באתר יש רחבות כינוס וישיבה, שבילי טיול ביער, סככות הצללה ושילוט הסבר.

תמונת האתר אחרי הפרוייקט

יער השירים בפתח תקווה

מצב האתר לאחר תהליך השיקום האקולוגי-נופי

bottom of page