ליווי המחלקות ביעוץ נופי ואקולוגי, לשיקום מערכות טבעיות בשיתוף הקהילה,

בתוך ובשולי העיר.

 

אגודה שיתופית צהלה ת"א